Wat doen wij?

Thuis Service Plus biedt u een grote verscheidenheid aan diensten op de manier zoals u dat wilt en op het moment dat u dat wilt.

Thuis Service Plus biedt de hulp waardoor uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk behouden blijft en u langer thuis kunt blijven wonen.

Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing die aansluit bij uw behoeften en gebaseerd is op uw wensen, interesses en activiteiten.

Onze diensten hebben wij onderverdeeld in drie categorieën: (met) gezelschap, hulp in en om het huis en persoonlijke assistentie. In de praktijk gaat het vaak om een combinatie van meerdere categorieën. U kiest wat u nodig hebt.

 

(Met) gezelschap 

Hulp in en om het huis 

Persoonlijke assistentie