Onze missie

tagline

Senioren in onze samenleving worden steeds meer zelf verantwoordelijk om hun hulp en zorg te regelen. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel en de toenemende vergrijzing hebben hierin hun effect gehad. Senioren willen echter zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en hun leven invullen zoals zij dat graag willen.Ook wanneer zelfstandig wonen, als gevolg van bijvoorbeeld krachtverlies door het ouder worden, een soms wat moeilijke opgave wordt. Mogelijk herkent u zichzelf in deze situatie of herkent u als mantelzorger een dergelijke situatie bij uw ouder(s)? Dan is Thuis Service Plus voor u een uitstekende oplossing. Belangrijke uitgangspunten hierbij  zijn: kwaliteit van leven, bevorderen van welzijn en vooral: regie in uw handen, wij doen de dingen die u wenst, op de wijze zoals u dat wilt. Respect, oprechte betrokkenheid en integriteit zijn onze kernwaarden.

We spitsen onze dienstverlening toe op uw persoonlijke situatie, met veel ruimte voor persoonlijke ideeën en wensen. Met deze doelstelling verhogen wij uw levensplezier. Daarnaast leveren onze activiteiten ook een positieve bijdrage aan de situatie van uw kinderen, familie en uw vrienden. Wij nemen immers een deel van de zorg uit hun handen, zodat zij juist meer kind, familielid en vriend kunnen zijn.

Thuis Service Plus biedt:  GEZELSCHAP, HULP IN EN OM HET HUIS EN PERSOONLIJKE ASSISTENTIE……….

Thuis_Service_Plus_27-08-2014_263