Persoonlijke assistentie

Onder persoonlijke assistentie verstaan wij *niet medische, *incidentele ondersteuning bij:

  • Opstaan/naar bed gaan
  • Toiletgang
  • Wasbeurt
  • Aan/uitkleden
  • Aan-en uittrekken steunkousen
  • Persoonlijke verzorging
  • Eten/drinken
  • Inname medicatie
  • Mantelzorg ontlasten of vervangen

*   niet medische ondersteuning: hieronder verstaan wij ondersteuning  die in principe ook  door een persoon  zonder  helpende, verzorgende of
verpleegkundige opleiding uitgevoerd kan worden.

*  incidentele ondersteuning: hieronder verstaan wij ondersteuning die niet structureel maar incidenteel aangeboden kan worden,  bv tijdens de afwezigheid en/of ter aanvulling op de mantelzorg en thuiszorg.

<< Wat doen wij?